Kits für respons®: Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.)