β-Hydroxybutyrat 21 FS

1 3711 *
  • Hervorragender Indikator einer Ketoazidose
  • Flüssig-stabil, mit verlängerter Onboard- und Kalibrationsstabilität
  • Quantitative Ergebnisse zur frühen Intervention
  • Urinketon-Testen überlegen
  • Enthält ein Lipid Klärungssystem
Control(s)TruLab N, TruLab P
Standardβ-Hydroxybutyrate Standard FS
KitsBioMajesty®, respons®, System Kits

Downloads